Sie haben Ihre Änderungen noch nicht gespeichert!

Членски внос

Съгласно чл. 8, т. 3 от Устава на Мерцедес-Бенц Клуб България членовете на клуба заплащат членски внос до 31 януари на текущата година. Членският внос е дължим за календарната година и важи за периода от 1 януари до 31 декември на съответната година.

Размерът на членския внос за 2020 е 60 лв и е за календарната 01.01.2020 - 31.12.2020г.

При плащане в брой се издава приходен касов ордер от клуба. Плащанията са окончателни и членският внос не се възстановява при прекратяване на членството, независимо от причините.

Начин на плащане

Членският внос за съответната година можете да платите по един от следните начини:

 • По банков път към сметката на клуба в Първа инвестиционна банка АД;
 • В Интернет чрез системата ePay.bg;
 • На банкомат, който поддържа системата Bpay;Трябва да изпратите копие от касовата бележка от банкомата по e-mail!
 • Чрез пощенски запис от офисите на Easy Pay;
 • Чрез пощенски паричен превод в Еконт експрес;
 • В брой на членове на УС.

За повече информация относно плащанията вижте в раздел "Плащания".

 • най-горе
 • печат
 • препоръчано
 • запази адреса
 • RSS