Sie haben Ihre Änderungen noch nicht gespeichert!

Общо събрание

30 март 2013 г.

Десето Общо събрание

15 декември 2012 г.

Девето Общо събрание

13 май 2006 г.

Учредително събрание

На 13 май 2006 г. се подписва Учредителният акт, с който Мерцедес-Бенц Клуб България се регистрира в Софийски градски съд като юридическо лице с нестопанска цел - сдружение.

  • най-горе
  • печат
  • препоръчано
  • запази адреса
  • RSS