Sie haben Ihre Änderungen noch nicht gespeichert!

Инфра червениятключ

Вътре, в инфра червения ключ, има две баретии. Тези батерии се използват за предавателя на дистанционното, който има два режима. В единия режим изпраща радио вълни (RF - Radio Frequency), които се използват за отключване и заключване, както и за отваряне на багажника, когато тази екстра е налична. Комби моделите няма отваряне на багажника от дистанционното, тази функция е налична при седан и купе версиите. Тъй като радио вълните имат относително голям обхват, тези функции на дистанционното могат да се ползват от големи разстояния. Примерно от 10ти етаж на жилищна сграда, което е около 30 метра.

Освен радио вълните ключът има и инфра червен диод на връхчето си. Инфрачервени приемници има на дръжките на вратите - едни черни прозорчета в района на ключалката (за справка виж снимките по-долу). За разлика от радио вълните, инфрачервеният сигнал има доста по-малък обхват. Освен това инфрачервеният сигнал изисква да имате и пряка видимост между връхчето на дистанционното и някоя от бравите на вратите. Затова също е необходимо чисто физически дистанционното да се насочи към вратата, когато се отварят прозорците.

Освен инфрачервен ключ, всички Мерцедеси с такъв имат и метален (механичен) ключ. Този ключ може да се използва в аварийни ситуации за отключване на вратите или багажника (където има механични брави). Както и за независимо заключване на багажника и жабката. Това е резервен вариант, ако са ви изтощени батериите на дистанционното на инфрачервения ключ или ако например няма налягане за отключване на вратите, когато централното заключване използва вакуум помпата.

Дистанционното на инфра червения ключ управлява и фабричната алармена система на автомобила. Ако отключите вратата с механичен ключ, алармата не е дезактивирана. След като отворите врата, която е била отключена с механичен ключ, алармата ще се задейства, като през първите 30 секунди ще мигат само фаровете, а чак след това ще се задейства и звуковата сигнализаиця. В рамките на тези 30 секунди трябва да поставите инфрачервения ключ в ключалката за палене на двигателя. Ако ключът бъде разпознат от DAS системата, алармата автоматично се дезактивира.

Третата функция на инфрачервения ключ е разбира се да палиш колата с него. За тази функция не е необходимо електричество. Това гарантира, че дори и без батерии ключът ви ще продължава да изпълнява основната си функция. За целта, на върха на инфрачервения ключ има малка бобина. В ключалката на стартера също има малка бобина. При поставянето на ключа в ключалката се притискат два палеца вътре в нея, които подават захранване на бобината в ключалката. Чрез индукция се прехвърля електричество от ключалката към ключа, което се използва за работата на електрониката в ключа. Това електричество не зарежда батериите на дистанционното и те не са акумулаторни. Би трябвало ако си намокрите ключа (например скочите с него в басейна или го изперете в някой джоб на панталон) да не можете да си отключите колата от дистанционното, но ако отключите с механичния ключ, да можете да запалите колата. Така е, защото блокът за тази функция е капсулован в ключа, няма контактни повърхности и няма как да попадне вода в него. За съжаление, ще трябва да си купите нов ключ, тъй като ще останете без дистанционно.

Снимка на инфра червения порт на вратите:

ir_key_1

Схема на инфрачервения порт на вратите:

ir_key_2

Метален(механичен) ключ

В дистанционното на инфра червения ключ има поставен малък метален (механичен) ключ. Крайчето на металния ключ се подава в ъгъла на дистанционното и има дупка за нахлузване на халката на ключодържател. За да го извадите, трябва да дръпнете един оребрен щифт на долния край на дистанционното в посока от металния ключ и да го изтеглите навън (надолу).

smart key<br />

С металния ключ можете да отключвате и заключвате шофьорската врата и багажника. Не можете да отключите или заключите резервоара или другите врати. Също така с този ключ можете да отключите или заключите жабката в купето и багажника. Когато багажникът е заключен с механичния ключ, той не може да бъде отворен от дистанционното или от бутона до скоростния лост, нито да бъде отключен от дистанционното или бутона за централното заключване на конзолата в автомобила. Това е полезно, когато оставяте автомобила на паркинг с пиколо - можете да извадите металния ключ и да дадете само дистанционното. По този начин сте сигурни, че пиколото няма да има достъп до жабката и багажника на колата.

Отключване изаключване

 • За да отключите, натиснете бутона с изобразен отключен катинар (долу ляво) върху дистанционното.
 • За да заключите, натиснете бутона с изобразен заключен катинар (горе) върху дистанционното.

Когато инфра червеният ключ е поставен в ключалката на стартера, колата не може да бъде отключена или заключена с дистанционно. Също така, върху дистанционното има малък червен свето диод (разположен на различни места в зависимост от модела на ключа), този диод трябва да премигне еднократно при натискането на който и да е от бутоните. Ако диодът не премигва, това означава, че батериите на дистанционното са изтощени и е добре да ги подмените преди дистанционното да престане да работи.

Дистанционното има два режима на работа - селективен и глобален.

Когато е настроен селективен режим на отключване, при първото натискане на бутона за отключване се отключват шофьорската врата и резервоарът. При повторното натискане на бутона за отключване се отключват и другите врати и багажника.

Когато е настроен глобален режим на отключване, при натискане на бутона за отключване се отключват всички врати, резервоарът и багажникът едновременно.

За да промените режима на отключване натиснете двата бутона - за отключване и заключване едновременно и ги задръжте натиснати за 6 секунди. Диодът на дистанционното ще мигне два пъти, това е индикация, че режимът на отключване е променен.

При заключването има само един режим и се заключва всичко.

Когато заключвате автомобила от дистанционното мигачите примигват 3 пъти, това означава, че колата е заключена успешно. Ако не примигнат 3 пъти, това означава, че някоя от вратите или багажникът не са затворени добре.

След като отключите автомобила, ако нито една врата или багажникът не бъдат отворени, ако ключът не бъде поставен в ключалката на стартера или ако двигателят не бъде запален, след 40 секунди автомобилът сам отново се заключва.

Отваряне набагажника

Третият бутон на дистанционното (долу дясно) служи за отваряне на багажника. Този бутон не е наличен при всички автомобили. За отваряне на багажника се натиска бутона и се задържа, докато се отвори вратата на багажника. Преди да отворите багажника се уверете, че на мястото където е паркиран автомобилът има достатъчно пространство за отваряне на вратата му.

Багажникът може да бъде отворен, независимо дали е отключен от дистанционното или не. Ако желаете, можете да заключите багажника с металния (механичния) ключ. При това положение багажникът няма да може да бъде отворен нито от дистанционното нито от бутона за отваряне на багажника до скоростния лост, нито ще може да бъде отключен от дистанционното нито от бутона за централното заключване на конзолата. За да заключите по такъв начин багажника, поставете металния ключ в ключалката отвън и завъртете на 90 градуса по часовниковата стрелка (позиция 3 часа). За да отключите, поставете ключа и завъртете в обратна посока на 135 градуса (позиция 11 часа). Когато ключалката е вертикално на позиция 12 часа е в неутрално положение и отключването и заключването се управляват от централното заключване на автомобила.

trunk key

 • Ако отворите багажника от дистанционното, фабричната аларма се дезактивира само за багажника и се активира отново при затварянето му.
 • Ако отворите багажника от дистанционното и той е бил заключен преди това, ще остане заключен след като го затворите.
 • Ако отворите багажника от дистанционното и той е бил отключен преди това, ще остане отключен след като го затворите.

Никога не оставяйте дистанционното в багажника. Ако забравите дистанционното вътре и затворите вратата набагажника, а той е бил заключен преди това, ще се заключи автоматично и няма да можете да извадите дистанционното. Добър съвет за избягване на такава ситуация е да си направите копие на металния (механичния) ключ, което да държите на отделна връзка с ключове в джоба си. Ако си заключите дистанционното в багажника ще можете да го отключите с механичния ключ и да го отворите от бутона на самия капак.

Багажникът може да бъде отговер и от бутона на конзолата до скоростния лост. За да отворите багажника, дръпнете този бутон нагоре и го задръжте така, докато багажникът се отвори. От съображения за сигурност бутонът е направен да се дърпа, а не да се натиска, за да не можете да го натиснете случайно. Върху бутона има червен свето диод, който свети в червено, когато багажникът е отворен. Този бутон няма да работи, ако багажникът е бил заключен с металния (механичния) ключ. Такъв бутон няма на моделите комби или бутонът само отключва багажника, без да отваря вратата му.

trunk open

Функция КОМФОРТ

Отваряне и затваряне на прозорците от дистанционното

Можете да контролирате прозорците от дистанционното на вашия инфра червен ключ.

За да отворите прозорците, докато автомобилът е отключен, натиснете и задръжте натиснат бутона за отключване. Прозорците ще започнат да се отварят. Пуснете бутона за отключване, когато прозорците достигнат до желаната позиция или го задръжте, докато слязат додолу. Ако повторите операцията може да продължите отварянето. При отваляне на прозорците ще се отварят всички прозорци в автомобила, които имат електрическо задвижване, включително и люка на покрива, ако има такъв.

За затваряне на прозорците, докато автомобилът е заключен, натиснете и задръжте натиснат бутона за заключване. Прозорците ще започнат да се затварят. Пуснете бутона за заключване, когато прозорците достигнат до желаната позиция или го задръжте, докато се затворят напълно. Ако повторите операцията можете да продължите затварянето. При затваряне на прозорците ще се затварят всички отворени прозорци в автомобила, които имат електрическо задвижване, включително и люкът на покрива, ако има такъв. Прозорците няма да се затворят автоматично ако само заключите автомобила.

Ако имате автоматично отваряне и затваряне на прозорците открай докрай (бутоните за отваряне и затваряне имат две степени на натискане), може след сваляне на акумулатора или зимно време - след замръзване на стъклата, управлението да се разкалибрира. За да калибрирате прозорците - отворете ги всичките и отведнъж додолу от дистанционното, а след това ги затворете всичките и отведнъж догоре.

Паник бутон

Паник бутон имат дистанционните на автомобилите произведени за САЩ и по-рядко на автомобилите за Европа.

Пъник бутонът е малък, кръгъл, червен бутон разположен на върха на инфра червения ключ.

Натиснете и задръжте напик бутона за 1 секунда и ще се включат взуковата сигнализация на фабричната аларма на автомобила и мигащи светлини отвън и отвътре за 3 минути. За да изключите алармата, натиснете отново паник бутона или поставете инфра червения ключ в ключалката на стартера.

Смяна набатериите надистанционното

Батерията на електронния ключ се използва единствено за сигнала на дистанционното. Батерията не е необходима за да може ключът да се използва в инфра червената ключалка на стартера и ключът трябва да може да запали двигателя независимо дали има батерии или не. Батериите са две плоски и не са акумулаторни, не се зареждат, докато ключът е в ключалката на стартера.

Когато натиснете който и да е от бутоните на дистанционното, червеният свето диод върху него ще мигне еднократно. Това означава, че батериите на дистанционното са наред. Ако диодът не мига най-добре сменете батериите.

За да смените батериите на дистанционното, извадете металния (механичния) ключ от дистанционното.
С върха на ключа натиснете сивото зъбче, което се намира под оребрения щифт за освобождаване на металния ключ.

Издърпайте цялата конструкция на ключа от долния край. Ще видите две кръгли батерии.
Сменете ги с нови и върнете обратно капачето заедно с батериите. Поставете металния ключ.

ir_key battery 1

ir_key battery2

ir_key battery3

Едно примерно видео за смяната на батериите:

Желателно е, когато сменяте батериите да оставите автомобила отключен, тъй като след смяната на батериите може да бъде необходимо синхронизиране. За да синхронизирате ключа с автомобила, необходимо е да го поставите еднократно в ключалката на стартера. За да не отключвате вратите с металния ключ и да изпитвате неудобството от задействането на фабричната аларма, сменете батериите докато автомобилът е отключен. Въпреки това, може да заключите, ако процедурата се извършва на голямо разстояние и не можете да наблюдавате автомобила.

Отвън

 • За да отключите вратата с металния ключ, поставете го в ключалката и завъртете против часовниковата стрелка (наляво).
 • За да заключите вратата с металния ключ, поставете го в ключалката и завъртете по часовниковата стрелка (надясно).
 • За да отворите вратата дръпнете дръжката след като вратата е отключена.

 

door outside

Металният ключ не изключва фабричната алармена система на автомобила, а само отключва вратата. За да изключите алармата поставете инфра червения ключ в ключалката на стартера, след като отворите вратата. Металният ключ не управлява централното заключване на автомобила. Ако отключвате някоя врата с него, ще се отключи само тази врата.

Отвътре

 • За за заключите вратата, натиснете бутончето отгоре (виж горната схема за отвън).
 • За да отключите вратата, дръпнете дръжката за отваярне докато бутончето за заключване се надигне.

Когато отключвате отвътре, ще се отключи не само съответната врата, но и всички други врати, които са били отключени към момента на заключване от централната система за заключване преди това.

door inside

Ако вратите са били заключени отвън (с дистанционно или метален ключ) и бъдат отключени отвътре (с бутон или от дръжката на вратата) ще се задейства фабричната аларма.

Централнасистема за заключване

Автомобилите с инфра червен ключ са оборудвани с фабрична алармена система и централно заключване. Можете да управлявате централното заключване от бутон на централната конзола на автомобила (около контрола на климатика). За да отключите - натиснете бутона надолу. За да заключите - натиснете бутона нагоре.

central locking

Системата за централно заключване може да заключва автомобила автоматично, след като скоростта му достигне 15 км/ч или 9 мили/ч. Скоростта се измерва от предното ляво и задното дясно колело едновременно. Затова, ако теглите автомобила с поставен ключ в ключалката на стартера има опасност автомобилът сам да се заключи!

Тази функция може да бъде изключена, като поставите инфра червения ключ в ключалката на стартера, натиснете бутона на конзолата в позиция отключване и го задържите натиснат за 5 секунди. Проверете дали функцията е изключена, като потеглите и проверите, дали вратите се заключват сами или не. За да активирате функцията отново, повторете процедурата за изключване, като натиснете бутова в позицията за заключване и го задържите натиснат за 5 секунди.

Ако автоматичното заключване е активирано, вратите ще се отключат сами, в момента в който поставите ключа на нулева позиция в ключалката на стартера (изключите двигателя на автомобила). Ако имате активирано селективно отключване и при потеглянето се е заключила само шофьорската врата, при изключването на двигателя ще се отключи отново само шофьорската врата. За да отключите останалите врати използвайте бутона за централно заключване от конзолата.

Независимо как сте отключили вратите, те ще се заключат автоматично, след като отново скоростта на движение достигне 15 км/ч. Ако отключите врата в движение, тя ще остане отключена, докато скоростта не падне под 15 км/ч и не я превишите отново.

От съображения за сигурност, резервоярът не се заключва от системата в движение. Т.е. резервоарът се заключва само от бутона за заключване от дистанционното.

При авария, ако не може да бъде отключена капачката на резервоара, отворете багажника и намерете щифта на пакачката. Издърпайте го с ръка, като в същото време отваряте капачката. Бутонът е с пружина и автоматично се връща в заключено положение.

fuel cap

Системата за централно заключване отключва всички врати в случай на катастрофа. При движение по черен път е възможно друсането да предизвика отключване на вратите. Също така, рязкото спиране на автомобила, също може да предизвика отключване на вратите.

Електроннаключалка на стартера

Когато поставите инфра червения ключ в ключалката на стартера се извършва процедура по разпознаване (виж по-надолу). Ако ключът е разпознат коректно се изпракща електронен сигнал за разрешаване на запалването и за отключване на волана. Може да е неодбохидо леко да задъртите волна, за да се задейства електронното му отключване.

Когато извадите инфра червения ключ от ключалката на стартера се блокира запалването на двигателя и се задейства електронното заключване на волана. Може да е необходимо леко да завъртите волана за да се заключи напълно.

Имайте предвид, че ако завъртите инфра червения ключ преди да чуете отключването на волана, това означава, че системата все още не го е разпознала. В такъв случай няма да можете да запалите двигателя. Необходимо е да върнете ключа на нулева позиция, да го извадите и да го поставите отново в ключалката на стартера. Изчакайте да чуете звука от отключването на волана - това означава, че ключът е разпознат. Сега вече можете да запалите.

 • Ако автомобилът има автоматична трансмисия, няма да можете да извадите ключа, преди да поставите скоростния лост в позиция P - паркинг.
 • Ако ключът не е разпознат от системата, независимо дали е завъртян или е в нулева позиция, няма да можете да изключите от P - паркинг.

steering lock

Освен нулева позиция имате още:

 1. Позиция отключен волан, повечето електрически агрегати в автомобила се задействат;
 2. Работна позиция - двигателят работи;
 3. Старт - на тази позиция само се пали двигателят, след което ключът се връща на позиция 2.

Фабрична аларма

Автомолбилите Mercedes-Benz, които са оборудвани с инфра червени ключове имат и фабрична аларма. Алармата се задейства от отваряне на врати, багажника, от шокови датчици за удари или разбиване на прозорец, от прекъсване на захранването (сваляне на акумулатора), както и от обемни датчици в салона (при някои модели) и от датчик за наклона на автомобила.

Датчиците за наклон на автомобила и обемния датчик в салона могат да бъдат изключвани при необходимост.

На централната конзола трябва да имате такъв бутон:

alarm button

Ако се натисне този бутон, се деазктивира датчикът за наклон на колата при следващото включване на фабричната аларма. Т.е. ако натиснете този бутон преди да слезете от колата (червеният диод на бутона мигва) когато заключите колата и се задейства фабричната аларма, тя няма да се активира от датчика за наклон на автомобила. Това е полезно, ако желаете да качите колата на репатрак и да я возите заключена, ако желаете да теглите колата с колесар или докато колата се транспортира с влак или ферибот, за да не се включва алармата от накланянето при клатенето на влака или ферибота.

Същия бутон на моделите с обемен датчик в салона има и още една функция - в долния край има друга картинка - автомобил с радио вълни вътре. Ако се натисне същия бутон надолу, при следващото активиране на алармата няма да се активират обемните датчици в салона на автомобила. Това е полезно, ако оставяте дете или животно (куче или др.) в колата. Тъй като фабричната аларма се активира при заключване от дистанционното, ако заключите колата и някой вътре шава алармата ще се активира.

И двете функции на този бутон работят при еднократно натискане на бутона само в рамките на следващото активиране на алармата. След като веднъж даден датчик е бил изключен функцията му се възстановява в момента в който отключите колата и отново я заключите. Така че няма шанс да ги забравите изключени. Ако сте натиснали бутона и въпреки това желаете тези датчици да функционират, заключете колата от дистанционното, отключете я и отново я заключете. Ако желаете да изключите и двата датчика, преди да излезете от автомобила натиснете бутона последователно и нагоре и надолу (редът няма значение).

Ако автомобилът ви е оборудват с фабрична аудио система от Mercedes-Benz, червеният свето диод на панела на радиото ще мига, когато алармата е включена. Включването, изключването или откачането на фабричната аудио система докато алармата е включена ще я задейства.

 • най-горе
 • печат
 • препоръчано
 • запази адреса
 • RSS