Sie haben Ihre Änderungen noch nicht gespeichert!

Диагностика наклиматроник

В край на 90те Mercedes-Benz започват да монтират нов модел климатична система в автомобилите си, която се управлява от панел с бутони и LCD екран (наричан CCU - Climate Control Unit), а не с "врътки" за регулиране на температурата и посоката на въздушния поток. При система включваща толкова много компоненти и електроника е напълно очаквано да имате проблем с нея рано или късно. Затова от Mercedes-Benz са се постарали и са вградили система за самодиагностициране на проблеми с климатичната инсталация.

CCU Panel

Ще ви бъдат необходими лист хартия и химикал или молив, за да си запишете показанията на системата, след което от тук ще можете да проверите резултатите от диагностиката.

Събиране наданни от датчиците

Климатичната система на автомобила разполага с множество датчици, които следят работата на климатроника и подават информация към модула за управление. Ако има проблем със системата се предполага, че датчиците ще го засекат. За да получите данните от датчиците следвайте описаните стъпки:

 1. Запалете двигателя на автомобила;
 2. Натиснете един от двата бутона "AUTO" на панела на климатроника, така че същият да се включи. Ако климатроникът е вече включен в автоматичен режим преминете към следващата стъпка;
 3. Преминете в режим на включен компресор (лампичката на бутона "EC" трябва да е изгасена)
  Ако не може да се изгаси, продължете нататък;
 4. Изчакайте двигателя да поработи няколко минути, докато загрее;
 5. Настройте температурата и от двете страни на 72°F или 21°C - това е средната температура и може лесно да се настрои, като се натиснат едновременно синята стрелка надолу (за понижаване на температурата) и червената стрелка нагоре (за повишаване на температурата);
 6. Натиснете и задръжте натиснат бутона "REST" на панела на климатика за 5 сек. или докато на LCD екрана на панела се изпише 01 от лявата страна;
 7. Сега отляво на дисплея виждате номера на датчика, а отдясно виждате неговата стойност.
  Например 01 е датчикът за температура в купето, а отдясно ще бъде изписана температурата в градуси, като в зависимост от настройката на системата ще бъде или по Целзий или по Фаренхайт;
  В случай, че климатикът не е двузонов, екранът има число само отляво, в такъв случай числата ще мигат и ще се сменят последователно;
 8. Натиснете левия бутон "AUTO" за да преминете на следващия датчик или десния бутон "AUTO" за да преминете на предходния датчик;
  В случай, че климатикът не е двузонов, използвайте бутоните + и - за управление на вентилатора;
 9. Запишете си на листа в две колонки номерата на датчиците и техните показания. Помнете - лявата страна сочи номер на датчик, а дясната страна - стойност;
 10. За работата на климатичната инсталация са важни показанията на датчиците с номера от 1 до 8. Можете да запишете и показанията на останалите датчици, но те са само за ваша информация;
 11. Натиснете бутона "REST" за да излезете от диагностичния режим.
01 Температура на въздуха в купето °C/°F
02 Външна температура °C/°F
03 Температура на вътрешния радиатор на парното (общ или ляво при двузонов) °C/°F
04 Температура на вътрешния радиатор на парното (дясно при двузонов) °C/°F
05 Температура на изпарителя на климатика 37°F - 43°F, 2.7°C - 6.1°C
06 Температура на антифриза (охладителната течност в двигателя) °C/°F
07 Налягане на фреона в системата на климатика Bar (1 Bar = 14.5037 PSI)р 7 - 16 в топло време, 4 - 10 в студено време
08 Температура на фреона в системата на климатика °C/°F
09 не се използва
10 Напрежение на мотора на вентилатора на парното V
11 Сензор на емисиите в изпускателната система (ламбда сонда) V
12 Сензор за слънчевата светлина (при наличие на електро хроматично огледало) V
15 Избрана температура в купето °C/°F
20 Ток на мотора на допълнителния вентилатор на парното mA, max 10 mA
21 Обороти на двигателя RPM/100, 44 = 4400 RPM
22 Скорост на автомобила km/h
23 Напрежение на пин 58d на диагностичния куплунг 0% - 100%
24 Напрежение на акумулатора (алтернатора при запален двигател) V
30 Температура на вътрешния радиатор на парното (отзяд ляво/общ при четиризонов) °C/°F
31 Температура на вътрешния радиатор на парното (отзяд дасно при четиризонов) °C/°F
32 Температура на изпарителя на климатика отзад (при четиризонов) °C/°F
33 Напрежение на мотора на вентилатора на парното отзад (при четиризонов) 0.8V - 6.0V
34 Избрана температура в купето отзад (ляво/общо при четиризонов) °C/°F
35 Избрана температура в купето отзад (дясно при четиризонов) °C/°F
38 Статус на софтуера за управление на климатика
38 Статус на хардуера за управление на климатика
40 Версия на софтуера за управление на климатика
41 Версия на хардуера за управление на климатика
42 Модел на хардуера за управление на климатика (първо число)
43 Модел на хардуера за управление на климатика (второ число)
51 Number Of Actual Drive Belt Slip Recognitions
52 Number Of Actual Drive Belt Slip Recognitions

Проверка закодове за грешки

В случай, че климатичната система на автомобила открие някаква повреда или съмнителни показания на датчици, тя ще запише в паметта на CCU грешка. Когато извършвате диагностика на климатроника имате възможност да прочетете списък със запазените грешки в паметта на контролния модул. Прочетете описанието внимателно, защото влизането в режим за четене на кодове за грешки е кратко и трябва да сте готови, за да не се налага да повтаряте!

 1. Поставете ключа на стартера на позиция 2;
 2. Увеличете температурата на лявата зона на климатроника, като натискате червената стрелка нагоре, докато отляво на панела се изпише "HI";
 3. Намалете температурата на дясната зона на климатроника, като натискате синята стрелка надолу, докато отдясно на панела се изпише "LO";
 4. Ако от даването на контакт са изминали повече от 20 сек. извадете ключа на стартера. Позициите "HI" отляво и "LO" отдясно се запазват. Поставете ключа отново и завъртете на позиция 2 - започват да текат нови 20 сек.
 5. Натиснете и задръжте натиснати едновременно бутоните "EC" и "REST" за около 5 сек.
 6. Лампата на бутона за рециркулация на въздуха ще започне да мига, а екранът ще изгасне или ще изпише "OFF";
 7. За да прочетете първата записана грешка, натиснете десния бутон "AUTO";
 8. Ако в паметта няма записани грешки отдясно на панела ще се изпише "FF";
 9. Ако има записани грешки, отляво ще се изпише "Eb" и една цифра, а отдясно още три цифри. Буквата E означава "Error" - грешка, следвана от малка буква "b" и четирицифрен код на грешката;
 10. Запишете на листа всички грешки, които виждате на дисплея, като използвате бутоните "AUTO" за предилстване напред и назад;
 11. Ако желаете можете да изтриете записаните грешки. Преди да ги изтриете - задължително запишете всички грешки, които се изписват на дисплея. Ако не желаете да триете грешките, прескочете следващата стъпка;
 12. За да изтриете грешките, натиснете и задръжте натиснати едновременно двата бутона "AUTO" за около 2 сек. На дисплея ще се изпише отляво "d" от "delete" - изтриване, а отдясно ще се изпише "FF";
 13. Натиснете бутона "REST" за да излезете от диагностичния режим.
 • най-горе
 • печат
 • препоръчано
 • запази адреса
 • RSS