Sie haben Ihre Änderungen noch nicht gespeichert!

ШестиУправителен съвет

Мандат: от 30 март 2013 г. до 15 март 2015 г.

В мандата Управителният съвет има петчленен състав, който се избира от Общото събрание измежду членовете на клуба, а председателят се избира измежд уизбраните членове на УС.

Илия Горанов

Председател на УС

Началник отдел "Web технологии"
в Информационно обслужване АД

Хоноруван преподавател в НБУ,
департамент Информатика

Трифон Трифонов

Зам. председател на УС

GSM: 0888 721 679
GSM: 0878 721 676

Веселин Василев

Главен секретар

ДианаИванова-Екимска

Отговорник финансови въпроси

инж. ДимитърНовков

Представител на Балкан Стар Аутомотив - официален дилър

  • най-горе
  • печат
  • препоръчано
  • запази адреса
  • RSS