Sie haben Ihre Änderungen noch nicht gespeichert!

СедмиУправителен съвет

Мандат: от 15 март 2015 г. до 2 април 2017 г.

Управителният съвет е ръководният орган на клуба. Той се състои от петима основни членове и двама допълнителни. Четирима от основните членовете на Управителния съвет, и двамата допълнителни, се избират от Общото събрание, измежду членовете на клуба. Председателят се избира от Общото събрание от състава на избрания Управителен съвет. Един член на УС по право е лице, посочено писмено от генералния представител на марката Мерцедес-Бенц в България.

Илия Горанов

Председател на УС

Началник отдел "Web технологии"
в Информационно обслужване АД

Хоноруван преподавател в НБУ,
департамент Информатика

GSM: 0895 528 693
GSM: 0889 809 708

Веселин Василев

Зам. председател на УС

Диана Иванова

Финансист

Мартин Трифонов

Член на УС

Мартин Трифонов

Мартин Трифонов

инж. ДимитърНовков

Представител на Балкан Стар Аутомотив

СтаниславРанджев

Допълнителен член на УС

Павел Цветанов

Допълнителен член на УС

  • най-горе
  • печат
  • препоръчано
  • запази адреса
  • RSS