Sie haben Ihre Änderungen noch nicht gespeichert!

ПетиУправителен съвет

Мандат: от 8 октомври 2011 г. до 30 март 2013 г.

Илия Горанов

Председател на УС

Началник отдел "Web технологии"
в Информационно обслужване АД

Хоноруван преподавател в НБУ,
департамент Информатика

Трифон Трифонов

Зам. председател на УС

Веселин Василев

Главен секретар

Лазар Багалев

Отговорник реклама и връзки с обществеността

инж. ДимитърНовков

Представител на Балкан Стар Аутомотив - официален дилър

  • най-горе
  • печат
  • препоръчано
  • запази адреса
  • RSS