Sie haben Ihre Änderungen noch nicht gespeichert!

Осмиуправителен съвет

Мандат: 2 април 2017 г. до 14 април 2019 г.

Управителният съвет е ръководният орган на клуба. Той се състои от петима членове. Председателят се избира от Общото събрание от състава на избрания Управителен съвет.

Андрей Иванов

Председател на УС

Еди Марукян

Член на УС

СтаниславРанджев

Член на УС

Самир Сали

Член на УС

КонстантинЛилов

Член на УС

  • най-горе
  • печат
  • препоръчано
  • запази адреса
  • RSS