Sie haben Ihre Änderungen noch nicht gespeichert!

Управителенсъвет

Мандат: от 2 април 2017 г.

В мандата Управителният съвет има петчленен състав, който се избира от Общото събрание измежду членовете на клуба, а председателят се избира измежд уизбраните членове на УС.

Андрей Иванов

Председател на УС

Еди Марукян

Член на УС

СтаниславРанджев

Член на УС

Самир Сали

Член на УС

КонстантинЛилов

Член на УС

  • най-горе
  • печат
  • препоръчано
  • запази адреса
  • RSS