Sie haben Ihre Änderungen noch nicht gespeichert!

Цели и задачи

Цели и задачи на клуба

Целта на КЛУБА е да:

 1. Да подкрепя и развива знанията и насърчава интереса към автомобилизма, автомобилната техника, автомобилния туризъм и автомобилните спортове;
 2. Да осигурява съдействие при популяризирането на автомобилите с марката Mercedes-Benz;
 3. Да открива и обединява привърженици и собственици на марката Mercedes-Benz в България;
 4. Да организира срещи и мероприятия, обединяващи привържениците на марката Mercedes-Benz в България;
 5. Да създава за членовете на КЛУБА условия и възможности за обмяна на опит;
 6. Да създава условия и предпоставки за подобряване на безопасността по пътната мрежа, повишаване нивото на културата на движение и опазване живота и здравето на участниците в движението;
 7. Да осъществява контакти за международно сътрудничество и обмяна на опит с чуждестранни автомобилни клубове;
 8. Да създава и подпомага развитието на регионални структури.

Средства за постигане на целите

Средствата, чрез които клуба ще постига и реализира целите си, са:

 1. Сътрудничество и възможно взаимодействие с организации в България и чужбина за обмен на опит и техническа информация;
 2. Подпомагане членовете на клуба с надеждна техническа информация, относно автомобилите с марка Mercedes-Benz;
 3. Осигуряване на достъп до техническа литература и информационни масиви свързани с автомобилизма и марката Mercedes-Benz;
 4. Осигуряване на информация при извършване на ремонти и избор при закупуване на автомобили;
 5. Разпространяване на интелектуални продукти представляващи интерес за членовете на КЛУБА и привържениците на марката Mercedes-Benz;
 6. Разпространяване на техническите новости в производствената гама на Mercedes-Benz;
 7. Създаване на необходимата информационна инфраструктура за възможно най-пълното обезпечение интересите на членовете на КЛУБА и привържениците на марката Mercedes-Benz;
 8. Поддържане на Интернет сайтове, online дискусионни форуми и различни платформи и инструменти за общуване и организиране на информация в Интернет;
 9. Издаване на брошури, информационни бюлетини, публикации, статии и други печатни издания в сферата на автомобилизма и туризма;
 10. Развиване на издателска дейност за специализирана литература;
 11. Поддържане на постоянен контакт с официалните вносители на Mercedes-Benz за България, магазини и сервизи, поддържащи и търгуващи с резервни части, с цел осигуряване на оперативна информация и привилегии при обслужването на автомобилите на членове на КЛУБА;
 12. Осигуряване на преимущества и привилегии за членовете на КЛУБА при закупуване на стоки и услуги от дружества и организации - партньори на КЛУБА;
 13. Организиране и провеждане на информационни мероприятия, включително, но не само изложения, семинари, конференции, кръгли маси и др.
 14. Организиране и провеждане на мероприятия за връзки с обществеността, включително, но не само рекламни кампании, промоции, анкетни проучвания, чествания, тестове на автомобили и др.
 15. Организиране и провеждане на състезателни мероприятия, включително, но не само спортни мероприятия, конкурси, състезания, автомобилни ралита, показни демонстрации и др.
 16. Организиране и провеждане на социални мероприятия, включително, но не само срещи, сбирки, събрания, събори, автомобилни походи, посещения на места и мероприятия в страната и чужбина;
 17. Организиране и провеждане на образователни мероприятия, включително, но не само курсове за повишаване подготовката на автомобилистите, повишаване на майсторството при управление на автомобилите, възпитание на автомобилни състезатели в спортсменски дух и др.
 18. Създаване на общност за оказване на съдействие и взаимопомощ при аварии и автомобилни произшествия;
 19. Разработване и реализиране на програми и курсове за обучение и придобиване на умения и опит в сферата на автомобилизма;
 20. Утвърждаване и популяризиране на поведение на пътя, основано на взаимно уважение и толерантност и при стриктно спазване на правилата за дважение;
 21. Придобиване и разширяване на умения и опит за безопасно и майсторско шофиране на автомобили, с цел повишаване културата на водачите на моторни превозни средства и превенция на пътно-транспортните произшествия;
 22. Налагане на морални норми за поведение на пътя у своите членове;
 23. Изказване на гражданска позиция;
 24. Друга дейност, способстваща постигането на целите на КЛУБА, не противоречаща на закона.

Предмет на дейност

Клубът има следния предмет на дейност:

 1. Организиране на срещи и семинари на членовете си, свързани с новостите в световната автомобилна индустрия и в частност при марката Mercedes-Benz.
 2. Организиране и провеждане на екскурзионни автомобилни турове и обиколки за членовете, семействата им и гости на КЛУБА с развлекателна насоченост;
 3. Популяризиране на дейностите на КЛУБА чрез създаване и поддържане на страници в Интернет;
 4. Издаване на бюлетини, публикации и статии, свързани с автомобилизма и автотуризма, както и с хоби насоченост;
 5. Организиране на хоби-изложби, културни и обществени инициативи, както и други незабранени от закона дейности с идеална цел.
 6. КЛУБЪТ може да извършва и допълнителна стопанска дейност, само ако тя е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистриран, и като използва прихода за определените от настоящия Устав цели.
 • най-горе
 • печат
 • препоръчано
 • запази адреса
 • RSS