Sie haben Ihre Änderungen noch nicht gespeichert!

Членство

Всеки, които желае да стане официален член на "Мерцедес-Бенц Клуб България", трябва да спази следните процедури:

 1. Да се свърже с председателя на Клуба – Андрей Иванов на e-mail andi@mbclub.bg;
 2. Да изтегли заявление-образец, коeто трябва да попълни, разпечата и подпише собственоръчно;
 3. Заявлението се изпраща по пощата до адреса на клуба - България, София 1000, П.К. 850 или се носи лично на някоя от срещите.
 4. В изключителни случаи заявлението може да се сканира и изпрати по интернет до член на УС;
 5. Кандидатурата за членство се разглежда от УС на клуба и се дава отговор до една седмица.
 6. След приемане е нужно да се заплати годишен членски внос в размер на 40 лв;
 7. Членовете на клуба са длъжни да спазват: "Устава на клуба" и "Целите и задачите на Клуба", както и да работят за неговия просперитет и добро име;
 8. Членовете на клуба трябва да присъстват възможно най-редовно на сбирките и мероприятията организирани от Клуба.

В клуба

В Клуба ще намерите приятна атмосфера и приятелско отношение което е нашe кредо.

Мерцедес-Бенц Клуб България е официално регистриран клуб, лицензиран от "Mercedes-Benz Museum GmbH" и член на Международната общност на Мерцедес-Бенц Клубовете. Всеки член на клуба се регистрира в международна база данни поддържана от Mercedes-Benz Club Management в Щутгарт, като получава достъп до ресурсите предлагани от международната организация, съответно ползвам намаления за техните мероприятия, рекламни материали и издания, организиране на авто-походи и екскурзии в страната и извън нея и др.

Всеки член на Мерцедес-Бенц Клуб България получава членска карта с уникален номер, която се издава от Mercedes-Benz Club Management в Щутгарт. Картата е лична, поименна и не може да се отстъпва. Валидна е за срок от една календарна година от 1 януари до 31 декември.

Членството в Мерцедес-Бенц Клуб България доказва любовта към марката и подкрепя верността към каузата на нашия клуб.

 • най-горе
 • печат
 • препоръчано
 • запази адреса
 • RSS