Sie haben Ihre Änderungen noch nicht gespeichert!

ЧетвъртиУправителен съвет

Мандат: от 27 март 2010 г. до 8 октомври 2011 г.

инж. НиколайЧалъков

Председател на УС

Роден в гр. Великий Преслав 05.04.1952 г.

Директор на научното издателство при Национална спортна академия София

Илия Горанов

Касиер и Международни дейности

Началник отдел "Web технологии"
в Информационно обслужване АД

Хоноруван преподавател в НБУ,
департамент Информатика

инж. АнтонКаракашев

Член на Управителния съвет

Крум Божков

Връзки с обществеността, реклама и събития

инж. ДимитърНовков

Представител на Балкан Стар Аутомотив - официален дилър

  • най-горе
  • печат
  • препоръчано
  • запази адреса
  • RSS