Sie haben Ihre Änderungen noch nicht gespeichert!

  

Мерцедес-БенцКлуб България

официален автомобилен клуб на марката

Мерцедес-Бенц Клуб България е регистриран на 13 май 2006 г. като юридическо лице с нестопанска цел според българското законодателство.

Една от основните цели на клуба е официалното му признаване не само в страната, но и в международната общност на Mercedes-Benz Classic Car Club International (MBCCCI). Почти веднага започват преговори с Балкан Стар Аутомотив - официалният вносител на Мерцедес-Бенц в България, а по-късно и с Mercedes-Benz Museum GmbH в Щутгарт, Германия, където се намира централната клубна организация Mercedes-Benz Clubs Management.

В края на февруари 2009 г, след повече от година преговори с музея на Мерцедес пристига неофициално потвърждение, че преговорите с клуба са приключили, легитимността на клуба е потвърдена чрез местния дилър, а всички поставени изисквания са покрити и няма пречка за признаването на клуба.

На 8 април 2009 г. пристига официалното писмо, с което от Mercedes-Benz Museum GmbH потвърждават приемането на клуба в голямото семейство с над 75`000 членове по целия свят.

В момента Мерцедес-Бенц Клуб България е единственият официално признат от Daimler автомобилен клуб в България и може да включва класически, спортни, пътнически и Unimog автомобили.

Съобщение

Общо събрание на 02.04.2017 т.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел "Мерцедес-Бенц Клуб България", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 13 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на 2 април 2017 г (неделя), от 10:00 часа, което да се проведе в ресторант Florans, на адрес гр. София, ж.к. Люлин 10, бул. д-р Петър Дертлиев №25 (на изхода от тунела), в мебелен магазин Лабиринт, последен етаж, при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността през 2016 г.
 2. Освобождаване на настоящия УС, поради изтичане на мандата
 3. Процедура за гласуване за членове на УС (обсъждания и приемане)
 4. Промени в Устава на сдружението (обсъждане и приемане)
 5. Избор на нов състав на УС и председател
 6. Други


Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез пълномощник. Ако на посоченото място, дата и час няма необходимия кворум - повече от половината от членовете на сдружението, съгласно Устава, събранието ще се проведе от 11:00 часа на същата дата и място и при същия дневен ред. Материалите за Общото събрание ще бъдат достъпни в онлайн форума на сдружението, на адрес http://forums.mbclub.bg/ в раздела за членове.

 • най-горе
 • печат
 • препоръчано
 • запази адреса
 • RSS